JavaScript'e merhaba deyin

"Merhaba" göstermek için basit bir program görelim

Hello

JavaScript'deki 'Yorumlar'

Tıpkı diğer programlama dillerinde olduğu gibi, açıklamalar kodu açıklamak ve programlama mantığını anlamakta kolaylık sağlamak için kullanılır

Tek Hatlı Açıklamalar(//)

Tek satırlık metinleri Commensts olarak yapmak için çift eğik çizgi kullanıyoruz(//)

tek satırlı yorum

Çok satırlı Açıklamalar(/* --- */)

Yorumlar olarak birden fazla satır metni yapmak için,/* at start and */ at end

Çok satırlı yorum

Hile : Kodunuzu anlamanın kolay olması için daima Doğru Yorumlama sistemini kullanın.