JavaScript Nedir? ve neden?

Javascript, Client (Browser) üzerinde çalıştırılan ve İstemci'ya bırakılan bir Client Side komut dosyası dili. JavaScript, 1995 yılında Netscape 2.0'da LiveScript adı ile ilk kez yer aldı. Genellikle javascript dinamik web siteleri geliştirmek için kullanıyor. Artık javascript kullanarak Android ve iPhone uygulamaları geliştirebiliriz. Node.js gerçek zamanlı uygulamalar yapmak için javascript tabanlı bir sunucudur. Bu yüzden öğrenmek javascript başlatmak iyi bir fikirdir

JavaScript nasıl kullanılır

Javascript'i html sayfanızda iki şekilde uygulayabiliriz

'Satır içi' yönteminde ana HTML sayfasında komut dosyası etiketi kullanarak kod yazdık

Inline JavaScript

İkinci yöntemde, tüm javascript'leri ayrı bir '.js' dosyasına yazıyoruz. ve bu dosyayı HTML belgenizde çağırın

Harici JavaScript Dosyası

Bahşiş : veya en iyi uygulama her zaman ayrı dosyaya javascript yazmak için kullanılır .