JavaScript'deki değişkenler

Tıpkı diğer programlama dilleri gibi değişkenler de farklı veri tiplerini saklamak için kullanılır. Verilerin türü farklı olabilir, olabilir string, Number, Float ..etc.

Javascript'de değişkenler anahtar kelime kullanılarak bildirilir var

Değişken Örneği

Program Anatomisi

JavaScript Korumalı Kelimeler

Herhangi bir dize değişken olarak kullanılabilir, ancak bazı kelimeler anahtar kelime olarak korunmaktadır. Bu anahtar kelimeleri değişken olarak kullanamayız . Bazı anahtar kelimeler.

booleanbreak break byte
char class debugger
delete double import

JavaScript Sabitler

javascript'deki sabitleri tanımlamak için 'const' anahtar sözcüğünü kullanıyoruz

Javascript Contants

JavaScript Değişken Kapsamı

Javascript değişkenlerinin iki kapsamı vardır, Yerel ve Global .

Yerel JavaScript Değişkeni

Yerel bir değişken yalnızca bir işlev içinde veya tanımlama yerinde kullanılabilir.

Genel Değişken

Küresel değişkenlerin genel kapsamı vardır; yani, bu değişkeni JavaScript kodunuzun herhangi bir yerinde tanımlayabilir ve kullanabiliriz